Zásady ochrany osobných údajov

Web stránky Herbalife Europe Limited - dôležité informácie
Vzhľadom k medzinárodnej povahe podnikania Herbalife, musí spoločnosť Herbalife často spracovávať a uchovávať osobné údaje mimo oblasti EÚ. Našou povinnosťou je najprv vás požiadať o súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov. Ak si neželáte, aby sme vaše údaje uchovávali, nebudeme bohužiaľ oprávnení spracovať akúkoľvek vašu žiadosť uskutočnenú prostredníctvom tejto web stránky. Ak súhlasíte s uschovaním vašich údajov, dávate tým Herbalife súhlas k použitiu vašich údajov VÝHRADNE za účelom spracovania vašich žiadostí a požiadaviek alebo k použitiu pre ďalší kontakt s vami (vždy je predmetom ochrany súkromia, viď nižšie v texte).

Ochrana súkromia
Spoločnosť Herbalife rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej web stránku. Akýkoľvek osobný údaj, ktorý nám takáto osoba poskytne, bude v prvom rade použitý za účelom spracovania akejkoľvek jej žiadosti a v druhom rade k získaniu dôležitých informácií pre spoločnosť za účelom zlepšenia poskytovania jej služieb zákazníkom. Vaše osobné údaje sú používané tak, aby neboli porušené žiadne pravidlá a predpisy týkajúce sa ochrany súkromia.

Žiadna informácia získaná prostredníctvom web stránky nebude poskytnutá žiadnej tretej strane, žiadnej z pobočiek Herbalife ani jej dcérskych spoločností, žiadnemu dealerovi, agentúre ani osobám povereným k jednaniu za akúkoľvek z týchto spoločností, ani žiadnej inej spoločnosti, s ktorou Herbalife priamo alebo nepriamo spolupracuje na realizácii služieb pre zákazníkov. S osobnými údajmi je zaobchádzané v súlade so všetkými zákonnými nariadeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. V súlade s týmito nariadeniami môžu byť zhromaždené osobné údaje uchovávané a spracovávané vo vnútri i mimo Európskej Únie, kdekoľvek na svete. Vaše osobné údaje budú použité výhradne v spojení s marketingom produktov a služieb Herbalife.

Máte právo kedykoľvek sa oboznámiť s tým, aké informácie o vás uchovávame a v prípade potreby tieto údaje opraviť. Takisto máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje nepoužívali. Vyvinieme maximálne úsilie k tomu, aby sme vašim požiadavkám vyhoveli. Akokoľvek, sú určité legislatívne nariadenia, ktoré tomuto môžu byť prekážkou.

Najčastejšie dotazy

 1. Aký budem mať prospech z toho, že Herbalife bude spracovávať a uchovávať moje osobné údaje?
 2. Aké údaje môže Herbalife zhromažďovať prostredníctvom web stránky?
 3. 3. Akým spôsobom bude Herbalife údaje zhromažďovať a uchovávať?
 4. Ako dlho bude Herbalife tieto údaje uchovávať?
 5. Kde budú tieto osobné údaje uchovávané?
 6. Prečo Herbalife zhromažďuje osobné údaje?
 7. Na koho sa vzťahujú pravidlá o ochrane súkromia?
 8. Záväzok Herbalife dodržiavať zásady na ochranu súkromia detí.
 9. Čo sú ´cookies´?
 10. Čo je to profil zákazníka?
 11. Ako si mám upraviť svoje vlastné osobné údaje?
 12. Aké mám možnosti, ak sa budem chcieť zaregistrovať?
 13. Čo sa stane, ak sa nebudem chcieť zaregistrovať?
Aký budem mať prospech z toho, že Herbalife bude spracovávať a uchovávať moje osobné údaje?
Zhromažďovanie týchto údajov môže Herbalife pomôcť:
 1. Uľahčiť vám prístup a používanie web stránky tým, že vaše osobné údaje zadáte iba raz.
 2. Rýchlejšie vám poskytovať informácie.
 3. Vytvoriť obsah web stránky zodpovedajúci vašim prianiam a požiadavkám
 4. Uľahčiť a urýchliť orientáciu a hľadanie služieb a informácií o Herbalife na web stránke.
 5. Uskutočňovať s pomocou vašich informácií vylepšenia web stránky.
 6. Sledovať všeobecné trendy v rámci web stránky a jej používania.
 7. Upozorňovať vás na nové produkty, špeciálne ponuky, aktuálne informácie a ďalšie nové služby, ktoré Herbalife bude považovať pre vás zaujímavé. V prípade, že nám dáte súhlas, môžeme autorizovať iné spoločnosti, aby vás kontaktovali priamo.
Aké údaje môže Herbalife zhromažďovať prostredníctvom web stránky?
Herbalife sa snaží umožniť každému jednotlivcovi maximálny prístup k jeho osobným údajom. Všeobecne vzaté, web stránku Herbalife môžete navštíviť bez toho, aby ste nám oznamovali, kto ste alebo uvádzali akúkoľvek informáciu o sebe. Sú však situácie, kedy od vás určité osobné údaje potrebujeme, napr. vaše meno a adresu. Naším záujmom je najprv vám túto skutočnosť oznámiť predtým, než vás o poskytnutie osobných údajov požiadame.

O poskytnutie anonymných informácií o spôsobe využitia web stránky môžete byť požiadaný dokonca ešte pred registráciou. Je to bežný štandardný postup na akejkoľvek web stránke akejkoľvek spoločnosti. Informácie, ktoré takto zhromažďujeme, sa netýkajú priamo vašej osoby, ale sú pre nás dôležité z hľadiska marketingu a z hľadiska zlepšovania služieb zákazníkom.

Ak sa rozhodnete poskytnúť Herbalife prostredníctvom Internetu vaše osobné údaje - potrebné napr. pre korešpondenciu s vami - je našim záujmom vždy vás oboznámiť s tým, ako budú tieto vaše údaje použité. Ak nám oznámite, že si ďalej neprajete, aby sme vaše osobné údaje používali k ďalšiemu kontaktovaniu, budeme vaše prianie rešpektovať.

Akým spôsobom Herbalife tieto údaje zhromažďuje a uchováva?
Prostredníctvom našej web stránky môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje niekoľkým spôsobmi. Buď priamou žiadosťou (napríklad v podobe registračného formulára) alebo automaticky, kedy vychádzame z vašej návštevy a používania web stránky. Napríklad môžeme sledovať priebeh vašej návštevy web stránky alebo zaznamenávať možnosti, ktoré ste zvolili pri prezeraní web stránky.

Údaje sú uchovávané v bezpečnom prostredí a chránené kombináciou fyzických a technických zabezpečení. Údaje nie sú verejne prístupné.

Ako dlho bude Herbalife zhromaždené osobné údaje uchovávať?
Herbalife bude uchovávať vaše osobné údaje v bezpečnom prostredí tak dlho, ako dlho to bude považovať za prínosné pre zlepšovanie služieb vám, zákazníkovi, pričom rešpektuje vaše priania a požiadavky. Okrem toho, z legislatívnych dôvodov môžu byť vaše osobné údaje uchovávané iba po dobu stanovenú zákonom. Ak sa chcete dozvedieť, ako opraviť, aktualizovať alebo inak upraviť svoje osobné údaje, nájdite si otázku týkajúcu sa tejto témy nižšie na tejto stránke.

Kde budú vaše osobné údaje uchovávané?
Herbalife pôsobí v mnohých krajinách po celom svete. Aby sme vám mohli ponúkať konzistentné služby, či sa nachádzate v ktorejkoľvek z týchto krajín, prevádzkujeme Internetové stránky z jedného centrálneho miesta. To sa aktuálne nachádza v Spojených štátoch amerických. Neexistuje jednotný zákon pre ochranu osobných údajov, ktorý by bol platný tak pre Európu, tak pre Spojené štáty americké. Európske zákony vyžadujú, aby ste nám predtým, než uschováme vaše osobné údaje v Spojených štátoch, k tomuto poskytli písomný súhlas.

Prečo Herbalife zhromažďuje tieto údaje?
Tieto informácie potrebujeme preto, aby sme mohli naďalej zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Chceme vám uľahčiť používanie produktov a poskytovať vám produkty a služby na mieru šité vašim potrebám.

Na koho sa vzťahujú pravidlá o ochrane súkromia?
Pravidlá o ochrane súkromia sa vzťahujú na web stránky vytvorené za účelom používania individuálnymi spotrebiteľmi a inými návštevníkmi.

Záväzok Herbalife dodržiavať zásady na ochranu súkromia detí.
Ochranu súkromia detí považujeme za dôležitú. Z tohto dôvodu za žiadnych okolností prostredníctvom našej web stránky nezhromažďujeme ani neuschovávame osobné údaje osôb, o ktorých je nám známe, že sú mladšie než 13 rokov.


Použitie cookies

Čo sú ´cookies´?
Cookies sú malé textové súbory informácií, ktoré web stránka prevádza do celkového súboru cookie do prehliadača vo vašom počítači. To jej umožňuje pamätať si, kto ste. Cookies môžu pomôcť každej web stránke upraviť obsah tak, aby každý návštevník našiel nim požadované informácie rýchlejšie. Cookies používa väčšina web stránok a samotné nemôžu byť využité k priamej identifikácii vašej osoby.

Cookie typicky obsahuje meno domény, z ktorej pochádza; životnosť a hodnotu, čo je obvykle náhodne generované jedinečné číslo.

Na našej web stránke využívame dva typy cookies:

´Dočasné cookies´, čo sú cookies, ktoré zostávajú v cookie súbore vo vašom počítači iba dovtedy, pokým neopustíte web stránku.

´Trvalé Cookies´, ktoré zostávajú v cookie súboru vo vašom počítači omnoho dlhšie (táto doba závisí na životnosti špecifického cookie).

Ako sú cookie na tejto web stránke využívané a aké informácie zhromažďujú?

Použitie dočasných cookies:
 • To allow you to carry information across pages of our site and avoid having to re-enter information.
 • V rámci vašej registrácie vám umožňujú pristupovať k uloženým informáciám.

  Použitie trvalých cookies:
 • Pomáhajú nám označiť a identifikovať vás ako jedinečného zákazníka (s použitím jedinečného čísla, nie je možné identifikovať priamo vašu osobu), ak sa vrátite na našu web stránku.
 • Umožňujú nám pripraviť obsah a inzerciu na mieru vašim potrebám tak, aby boli uprednostnené vaše záujmy alebo nám umožňujú ukázať vám rovnakú reklamu opakovane.
 • Umožňujú nám vytvoriť anonymné, súhrnné štatistiky, ktoré nám pomáhajú pochopiť, akí užívatelia používajú naše web stránky a tým nám pomáhajú pri zlepšovaní štruktúry našich web stránok. Týmto spôsobom nie je možné identifikovať priamo vašu osobu.

  Cookies tretích strán
  Tretie strany využívajú cookies prostredníctvom našej web stránky. Cookies sú využívané k nasledujúcim účelom:

  • Ak tretia strana uvedie svoju inzerciu na našej web stránke, môže následne sledovať, či užívatelia a návštevníci našej web stránky si túto reklamu prezreli.
  • Môžu sledovať, ako často sa určitá inzercia objavuje.
  • Môžu upraviť obsah podľa vašich preferencií.
  • Môžu spočítať presný počet anonymných návštevníkov našej web stránky.
  • Môžu poskytovať zabezpečenie v rámci vašich nákupných košíkov či iných transakcií.
  Web Beacon
  Niektoré z našich web stránok môžu obsahovať elektronický imidž známy pod názvom ´web beacon´ (niekedy tiež „clear gif“ - web signály, web majáky či web nástenky), ktoré nám umožňujú počítať množstvo užívateľov, ktorí navštívia tieto stránky. Web beacons zhromažďujú iba obmedzené množstvo informácií, medzi ktoré patria cookie číslo, čas a dátum vašej návštevy a popis web stránky, na ktorej sa web beacon nachádza. Web stránka môže tiež obsahovať web signály tretích strán. Tieto signály nemôžu prenášať žiadne osobné údaje, podľa ktorých by bolo možné identifikovať priamo vašu osobu. Používajú sa iba k sledovaniu efektivity jednotlivých marketingových kampaní.

  Zákaz alebo povolenie cookies
  Máte možnosť prijať alebo zrušiť cookies upravením nastavenia prehliadača vo vašom počítači. Akokoľvek, potom môže nastať situácia, že nebudete môcť využívať všetky interaktívne rysy web stránky. Ak chcete byť vždy upozornený predtým, než používanie cookies vo vašom počítači umožníte, prečítajte si nižšie uvedené pokyny:

  Ak používate Netscape Navigator 3.0:
  • Kliknite na ikonu ´Options´ (Možnosti)
  • Kliknite na ikonu ´Network Preferences´ (Nastavenie siete)
  • Kliknite na ikonu ´Protokoly´
  • Zaškrtnite kolónku ´Upozorniť pred prijatím cookie´
  • Potom choďte do zložky Netscape.
  • Zrušte súbor s názvom ´cookies.txt´; tým zrušíte všetky cookies.
  Pod Windows 95 môžete tiež využiť ponuku ´Nájsť´ z menu ´Štart´, čím si vyhľadávanie súboru ´cookie.txt´ zjednodušíte.

  V Internet Explorer 3.0:
  • Choďte na menu ´Prezrieť´
  • Kliknite na ikonu ´Options´ (Možnosti)
  • Kliknite na ikonu ´Advanced´ (Rozšírené hľadanie)
  • Zaškrtnite kolónku ´Upozorniť pred prijatím cookie´
  • Choďte do adresára cookies
  • Zrušte všetky súbory, ktoré tu nájdete. Tým zrušíte všetky cookies.
  Ak zrušíte tieto súbory, nebudete mať v počítači žiadne cookies a veľmi často budete čeliť pokusom web stránok poslať cookies do vášho počítača. Ak takáto situácia nastane, môžete vybrať možnosť ´Prijať´ alebo ´Zrušiť´ cookie.

  Ak používate Netscape 4.0+:
  • V základnej ponuke choďte na ´Edit´ (Upraviť)
  • Kliknite na ikonu ´Preferences´ (Nastavení)
  • Kliknite na ikonu ´Advanced´ (Rozšírené hľadanie)
  • Zaškrtnite kolónku ´Upozorniť pred prijatím cookie´
  • Teraz choďte na Štart (Základné menu)
  • Kliknite na ´Find´ (Nájsť)
  • Kliknite na ´Files and Folders´ (Súbory a zložky)
  • Zadajte ´cookies.txt´ do vyhľadávača, ktorý sa objaví na obrazovke
  • Kliknite na ikonu ´Find Now´ (Hľadať)
  • Kliknite na ikonu ´Find Now´ (Hľadať). Ak sa objavia výsledky hľadania, presuňte všetky uvedené súbory do ´koša´; tým zrušíte všetky cookies.
  • Teraz môžete zvoliť možnosť zavretia a reštartovať Netscape
  Ak zrušíte tieto súbory, nebudete mať v počítači žiadne cookies a veľmi často budete čeliť pokusom web stránok poslať cookies do vášho počítača. Ak takáto situácia nastane, môžete vybrať možnosť ´Prijať´ alebo ´Zrušiť´ cookie.

  Ak používate Internet Explorer 4.0:
  • Choďte na menu ´Prezrieť´
  • Kliknite na ikonu ´Options´ (Možnosti)
  • Kliknite na ikonu ´Advanced´ (Rozšírené hľadanie)
  • Zaškrtnite kolónku ´Upozorniť pred prijatím cookie´
  • Choďte do adresára cookies
  • Zrušte všetky súbory, ktoré tu nájdete. Tým zrušíte všetky cookies.
  Ak zrušíte tieto súbory, nebudete mať v počítači žiadne cookies a veľmi často budete čeliť pokusom web stránok poslať cookies do vášho počítača. Ak takáto situácia nastane, môžete vybrať možnosť ´Prijať´ alebo ´Zrušiť´ cookie.

  Ak používate Internet Explorer 5.0+:
  • Choďte do menu ´Tools´ (Nástroje)
  • Kliknite na ikonu ´Internet Options´ (Možnosti Internetu)
  • Kliknite na ikonu ´Security´ (Zabezpečenie)
  • Označte si zónu ´Internet´ (zvolené defaultne)
  • Zvoľte úroveň zabezpečenia ´High´ (Vysoká) pre túto zónu
  • Kliknite na ´OK´
  • Choďte do adresára cookies
  • Zrušte všetky súbory, ktoré tu nájdete. Tým zrušíte všetky cookies.
  Ak tieto súbory zrušíte, nebudete mať vo svojom počítači žiadne cookies a váš prehliadač vám viac nebude ponúkať možnosť prijať nové cookies.

  Ak používate Netscape 6.0+:
  • V základnej ponuke choďte na ´Edit´ (Upraviť)
  • Kliknite na ikonu ´Preferences´ (Nastavenia)
  • Kliknite na ikonu ´Advanced´ (Rozšírené hľadanie)
  • Vyberte pole ´cookies´
  • Potom zaškrtnite možnosť buď ´Upozorniť pred prijatím cookies´ alebo ´Zrušiť cookies´
  • Potom kliknite na ´OK´
  • Teraz choďte na Štart (Základné menu)
  • Kliknite na ´Find´ (Nájsť)
  • Kliknite na ´Files and Folders´ (Súbory a zložky)
  • Zadajte ´cookies.txt´ do vyhľadávača, ktorý sa objaví na obrazovke
  • Kliknite na ikonu ´Find Now´ (Hľadať). Ak sa objavia výsledky hľadania, presuňte všetky uvedené súbory do ´koša´; tým zrušíte všetky cookies.
  • Teraz môžete zvoliť možnosť zavrieť a reštartovať Netscape
  Podľa toho, akú možnosť ste predtým zvolili, vám buď budú zasielané nové cookies so žiadosťou o prijatie alebo vám žiadne cookies zasielané nebudú.

  Ak používate Internet Explorer 6.0+:
  • Choďte do menu ´Tools´ (Nástroje)
  • Kliknite na ikonu ´Internet Options´ (Možnosti Internetu)
  • Kliknite na ikonu ´Privacy´ (Zabezpečenie)
  • Posúvajte kurzorom a zvoľte si požadované nastavenie
  • Kliknite na ´OK´
  • Potom choďte do adresára cookies
  • Odstráňte všetky súbory, ktoré sa tam nachádzajú. Tým zrušíte všetky cookies.
  Ak tieto súbory zrušíte, nebudete mať vo svojom počítači žiadne cookies a váš prehliadač vám viac nebude ponúkať možnosť prijať nové cookies. Ak používate Netscape 7.0+:
  • Choďte na ´Edit´ (Upraviť) v základnom menu
  • Kliknite na ikonu ´Preferences´ (Nastavenia)
  • Kliknite na ikonu ´Privacy & Security´ (Zabezpečenie)
  • Vyberte pole ´cookies´
  • Zvoľte požadované nastavenie
  • Kliknite na ´OK´
  • Choďte na ´Štart´
  • Kliknite na ´Find´ (Nájsť)
  • Kliknite na ikonu ´Files and Folders´ (Súbory a zložky)
  • Zadajte ´cookies.txt´ do vyhľadávača, ktorý sa objaví na obrazovke
  • Kliknite na ´Find now´ (Hľadať)
  • Ak sa objavia výsledky hľadania, presuňte všetky uvedené súbory do ´koša´; tým zrušíte všetky cookies.
  • Teraz môžete zvoliť možnosť zavrieť a reštartovať Netscape

  Podľa toho, akú možnosť ste predtým zvolili, vám buď budú zasielané nové cookies so žiadosťou o prijatie alebo vám žiadne cookies zasielané nebudú.

  Odstránenie cookies
  Akékoľvek cookies, ktoré boli nainštalované do zložky cookies vo vašom počítači, môžete jednoducho odstrániť. Napríklad, ak používate Microsoft Windows Explorer:

 • Otvorte ´Windows Explorer´
 • Kliknite na ikonu ´Search´ (Vyhľadávať) v záložke ´Nástroje´
 • Zadajte ´cookie´ do vyhľadávača v súboroch a zložkách
 • Zvoľte možnosť ´My Computer´ (Tento počítač) vo vyhľadávači
 • Kliknite na ´Search now´ (Hľadať)
 • Dvakrát kliknite na zložky, ktoré boli nájdete
 • Vyberte všetky cookie súbory, ktoré uvidíte
 • Odstráňte označené súbory klávesou ´delete´ na vašej klávesnici


 • Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom zadajte ´cookies´ do ´Pomocníka´, kde sa dozviete, ako vyhľadať zložku cookies.

  Ako si môžem opraviť svoje osobné údaje?
  Niektoré web stránky Herbalife prevádzkujú registračné stránky, ktoré vám umožňujú prezerať a aktualizovať vaše osobné údaje, ktoré ste prostredníctvom web stránky poskytli. V opačnom prípade získate možnosť zrušiť svoje členstvo v tejto službe. V prípadoch, kedy potrebujete opraviť svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom web stránky Herbalife, kontaktujte buď miestne Oddelenie služieb distribútorom alebo sa pripojte na stránku www.myherbalife.com a urobte tu potrebnú aktualizáciu. Pozor! V určitých prípadoch môže trvať dlhšiu dobu, než sú údaje zaznamenané vo všetkých systémoch Herbalife, preto sa aktualizácia nemusí objaviť hneď po jej uskutočnení.

  Ako je to so zabezpečením Internetu a web stránky?
  Internet nie je bezpečný systém, preto musíte byť vždy pozorný a starostlivo zvážiť, aké informácie poskytujete, ak ste on-line. Osobné údaje zhromažďované prostredníctvom web stránky Herbalife sú uložené v bezpečnom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. V niektorých prípadoch sú informácie kryptované vhodnou bezpečnostnou technológiou predtým, než uskutočníte požadovanú operáciu.

  Čo sa stane, keď sa nebudem chcieť registrovať?
  Ak sa nebudete chcieť registrovať alebo nebudete chcieť poskytnúť vaše osobné údaje, vo väčšine prípadov stále budete môcť využívať web stránky Herbalife. Nebudete však oprávnený vstupovať do niektorých jej častí, ktoré registráciu vyžadujú. I v prípade, že sa nezaregistrujete, môžeme o vás zhromažďovať anonymné informácie o tom, akým spôsobom využívate web stránku. S pomocou tejto informácie však nie je možné identifikovať priamo vašu osobu. Takáto informácia sa používa pre marketingové účely a zlepšovanie poskytovaných služieb.

  Posledná revízia, 7. októbra 2007


  sk-SK | 20. 5. 2018 17:47:04 | NAMP2HLASPX04