Táto webová stránka a jej obsah boli vyvinuté a sprístupnené výhradne za účelom poskytovania vzdelávacích informácií a nesmie sa s nimi nakladať ani sa s nimi nesmie nakladať ako s marketingovým materiálom. Vyhlásenia uvedené na webovej stránke neboli hodnotené žiadnym regulačným orgánom. Informácie o výhodách sú špecificky spojené s publikovanými vedeckými dôkazmi a výskumom. Obsah tejto webovej stránky nesmie byť prepojený, kopírovaný, reprodukovaný alebo inak distribuovaný, či už ako celok alebo čiastočne. Na základe obsahu by sa nemali podnikať žiadne kroky. 

Fiit-NS™ je zmes polyfenolov, ktoré sa získavajú zovocia azeleniny.

ČO JE TO FIIT-NS™?

Fiit-NS™ je zmes polyfenolov, ktoré sa získavajú z ovocia a zeleniny. Polyfenoly patria do skupiny fytonutrientov, čo je názov širokej skupiny zlúčenín produkovaných rastlinami. Tieto zlúčeniny sa prirodzene vyskytujú v rastlinách a sú známe ako silné antioxidanty s mnohými prospešnými účinkami pre zdravie, ako je napríklad podpora zdravého metabolizmu.

 

Zmes polyfenolov použitá vo Fiit-NS™ bola vedecky testovaná a obsahuje rastlinné výťažky zo zeleného čaju, grepu, hrozna, čiernej mrkvy a guarany s vitamínom B3 a kofeínom. Vitamín B3 pomáha telu podporovať metabolizmus tvorby energie a zároveň znižovať pocit únavy a vyčerpania. To v kombinácii so zmenšením obvodu pásu a redukciou brušnej tukovej hmoty môže dodávať užívateľom lepší a zdravší pocit (1,2).

HLAVNÝ PRÍNOS

Jogová póza

Fyziologická rola Fiit-NS™ bola s pozitívnym výsledkom hodnotená klinickými štúdiami (1,2).

Efektivita Fiit-NS™ v zlepšovaní metabolických parametrov a kvality života súvisiacej so zdravím bola hodnotená vo dvoch rôznych klinických štúdiách, keď sa dobrovoľníkom s nadváhou a obezitou dvakrát denne spoločne s raňajkami a obedom podávalo 450 mg Fiit-NS™ alebo placeba (1,2). Dobrovoľníkom bolo odporúčané, aby pokračovali vo svojej obvyklej strave s 30 minútami fyzickej aktivity týždenne (1,2).

Štúdie ukázali, že Fiit-NS™ podporuje pozitívne účinky na zdravie v nasledujúcich troch kategóriách:

Redukcia brušnej tukovej hmoty a zmenšenie obvodu pásu

Konzumácia 2 porcií Fiit-NS™ denne počas 16 týždňov viedla k zmenšeniu obvodu pásu (-1,1 cm) a znížila množstvo brušnej tukovej hmoty (-1,0 kg) (2). Zapojenie sa do aktívnejšieho životného štýlu, ktoré sa prejavilo pri užívaní Fiit-NS™, môže prispievať aj k zlepšeniu telesných parametrov.

Obvod pásu je jedným z hlavných ľahko merateľných ukazovateľov stavu nášho metabolického zdravia. Výsledky vedeckej štúdie naznačujú, že pravidelná konzumácia Fiit-NS™ nielen zlepšila telesné miery a konštitúciu, ale zároveň mala pozitívny vplyv na rizikové metabolické faktory (2).

Vitalita

Zapojenie sa do aktívnejšieho životného štýlu, ktoré sa prejavilo pri užívaní Fiit-NS™, môže zároveň prispievať k zvýšeniu kvality života v súvislosti so zdravím a k zlepšeniu celkovej pohody vrátane fyzických schopností a vitality.

Zlepšenie fyzických schopností a vitality patrí medzi hlavné zvýšenia kvality života v súvislosti so zdravím, ktoré bolo zaznamenané po konzumácii Fiit-NS™ (2).
Zvýšenie kvality života v súvislosti so zdravím bolo hodnotené prostredníctvom zdravotného prieskumu Short-Form (SF-36) ako štandard merania. 

Energia

Vitamín B3 vo Fiit-NS™ pôsobí spoločne s rôznymi polyfenolmi a kofeínom na podporu metabolizmu výroby energie a zároveň znižuje pocit únavy a vyčerpania (1,2). To v kombinácii so zmenšením obvodu pásu a redukciou brušnej tukovej hmoty pomáha užívateľom cítiť sa lepšie a zdravšie (1,2).

Vyššie uvedené výsledky dokazujú prínos Fiit-NS™ pre zdravie ľudí, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou (BMI 25+), so zlepšením zaznamenaným po 12 a/alebo 16 týždňoch liečby pri konzumácii 2 porcií Fiit-NS™ denne (1,2).

Výťažky zo zeleného čaju, grepu, hrozna, čiernej mrkvy aguarany

AKO TO FUNGUJE?

Fiit-NS™ obsahuje vitamín B3, ktorý pôsobí spoločne s vybranými polyfenolmi a kofeínom ako podpora metabolických procesov, ktorými telo premieňa potravu na energiu, a tak zmierňuje pocit únavy a vyčerpania.

Štúdie naznačujú, že antioxidačné a protizápalové vlastnosti rastlinných zložiek pomáhajú podporovať kardiovaskulárne zdravie, ktoré môže ešte viac zlepšovať fyzické schopnosti a vitalitu (1,2).

Prírodné rastlinné zložky obsiahnuté vo Fiit-NS™ je možné považovať za súčasť širšej nutričnej stratégie, ktorá pomáha riešiť kvalitu života v spojitosti s nadváhou a obezitou. Kvalita života súvisiaca so zdravím označuje to, ako môže zdravie ovplyvňovať schopnosti jednotlivcov vykonávať každodenné aktivity, takisto ako fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu. Táto skutočnosť bola hodnotená overeným zdravotným prieskumom.

ZDROJE

  1. Cases, J., et al., Regular consumption of Fiit-ns, a polyphenol extract from fruit and vegetables frequently consumed within the Mediterranean diet, improves metabolic ageing of obese volunteers: a randomized, double-blind, parallel trial. Int J Food Sci Nutr, 2015. 66(1): p. 120-5.
  2. Romain, C., et al., Sixteen Weeks of Supplementation with a Nutritional Quantity of a Diversity of Polyphenols from Foodstuff Extracts Improves the Health-Related Quality of Life of Overweight and Obese Volunteers: A Randomized, Double-Blind, Parallel Clinical Trial. Nutrients, 2021. 13(2)