ETIKA A DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL

Etický Kódex Herbalife

Etický Kódex Herbalife slúži ako hlavný prostriedok na komunikáciu našej organizácie so zamestnancami a zainteresovanými osobami o svojom záväzku voči dodržiavaniu etických a právnych zásad. Kódex poskytuje efektívny a komplexný pôdorys očakávaní spoločnosti týkajúcich sa etického správania a usmerňuje nás pri dosahovaní cieľa, ktorým je zdravší a šťastnejší svet.

Zamestnanci spoločnosti Herbalife každoročne absolvujú školenie týkajúce sa Kódexu. Kódex bol naposledy aktualizovaný 16. decembra 2022.

Horúca linka pre etiku a dodržiavanie predpisov

Sme tu a počúvame vás! Či už ste zamestnancom, zmluvným partnerom, distribútorom, zákazníkom, predajcom alebo členom širokej verejnosti, nabádame vás k tomu, aby ste nahlasovali vaše obavy týkajúce sa nevhodného správania, podozrenia z porušovania zákonov alebo možné prípady narušenia nášho Etického Kódexu Herbalife, ako aj ďalších zásad a postupov spoločnosti.

Ak ste zamestnancom spoločnosti Herbalife, najskôr sa skúste porozprávať so svojím nadriadeným, manažérom či zástupcom pre etiku a dodržiavanie predpisov, právne alebo personálne záležitosti. Ak vám nie je príjemné nahlasovať problémy interne, dôrazne vám odporúčame, aby ste využili niektorú z nižšie uvedených možností. Ak spozorujete alebo začujete niečo, čo nie je v súlade s našimi hodnotami, máme aj iné metódy, ako môžete nahlasovať vaše obavy 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez obáv z následkov: navštívte adresu IntegrityLine.Herbalife.com alebo pošlite e-mail Úradu pre etiku a dodržiavanie predpisov: EthicsandCompliance@herbalife.com.  Našu horúcu linku prevádzkuje nezávislá tretia strana. Ak je to povolené zákonom, sťažnosti možno predkladať anonymne.

Herbalife netoleruje žiadne následky ani akékoľvek nevhodné správanie voči nikomu, kto nahlasuje obavy v súvislosti s potenciálnym porušovaním zákonov, nariadení alebo zásad.